Kalendarium

Biodynamisk Odling

Den biodynamiska odlingen tar hänsyn till naturen och de krafter som hela tiden påverkar oss människor och alla andra levande organismer på vår jord.

Biodynamiska Föreningen - vi tar ekologisk odling till nästa nivå!

Biodynamiska preparat

Syftet med de biodynamiska preparaten är att stimulera livsprocesserna i jorden och i växterna. De bidrar till starkare rötter och till en större humusbildning i matjordsskiktet.

Vår förening vänder sig till alla  som är intresserade av biodynamisk och ekologisk odling. Yrkesodlare, trädgårdsentusiast eller konsument, alla är välkomna att upptäcka fördelarna med ett mer naturnära odlingssätt. Bättre för naturen, mångfalden och människorna!  

Såkalendern 2024

För att läsa, klicka på tidningen så laddas det ner. Äldre nyhetsbrev/tidningar finns under fliken "Publikationer" och "Medlemstidningen".

Senaste Tidningen