Filmklipp som berör det biodynamiska

Föreläsning om Steiners livsverk med norska Cato Schiotz.

HKH The Prince of Wales hyllar det biodynamiska i samband med öppningen av lantbrukskonferensen.
Länken kommer endast att finnas i 3 månader:

http://www.sektion-landwirtschaft.org/home/aktuell/