Biodynamiska publikationer/litteratur

Biodyanmiska föreningen ger ut medlemstiningen Biodynamisk Odling med fyra nummer per år. En tidskrift med aktuella händelser och information från den biodynamiska världen, såväl nationellt som internationellt. 

Vi på biodynamiska föreningen ger också ut den svenska upplagan av Så- och skördekalendern varje år. Ett oumbärligt arbetsredskap för den biodynamiske odlaren. 

Bland vår litteratur finns även enklare broschyrer med värdefull information för alla som är intresserade av biodynamisk odling och vad det innebär.

Vi säljer även annan litteratur som berör det biodynamiska odlingssättet och ämnen däromkring.

Mer information om de olika publikationerna hittar du under respektive flik ovan.