Biodynamiskt - för en bättre värld

Biodynamiskt handlar om att arbeta med naturen på naturens villkor. Genom att behandla jorden varsamt och läsa av naturen kan vi få så mycket tillbaka. Ett hållbart förhållningssätt, som bidrar till en bättre värld för oss, djuren, naturen och framtiden.

Det biodynamiska odlingssättet går att tillämpa både i stort och smått. I köksträdgården, växthuset, samt vid biodling och givetvis också i jordbruket. För att kontrollera den biodynamiska odlingen finns Svenska Demetrförbundet, ett kontrollorgan som certifierar biodynamiska odlare och förädlare. 

Men det biodynamiska arbetet bedrivs inte bara i Sverige, utan är betydligt större runt om i världen! Särskilt gynnsammt har det visat sig vara på utmärglade jordar i fattiga länder, exempelvis Indien. 

Läs mer om allt detta under respektive flik ovan!