Forskning på det biodynamiska området

Att det känns bra när maten man äter varken är besprutad med giftiga bekämpningsmedel eller gödslad med kemiskt framställd näring är vi nog många som kan hålla med om. Men hur ligger det egentligen till med näringsinnehåll i maten, bördighet i jorden och övrig miljöpåverkan när man jämför olika odlingsmetoder? Forskning på området finns och här hittar ni en del av resultaten. Har du tips på rapporter, forskningsarbete, eller annat intressant som borde finnas här? Hör gärna av dig till oss!

Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling är en ideell förening, på Nordisk bas, med ändamål att vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. 
Föreningen grundades 1949 och startade nio år senare ett forskningsinstitut som drevs i egen regi fram till 1988. Fram till idag har föreningen publicerat mer än 30 rapporter om odling och matkvalitet.    

SBFI  har har ett omfattande försök på Nibble samt på Yttereneby -Skilleby . Se www.sbfi.se.