Inbjudan till BINGN avslutningsceremoni

Kära odlare och andra vänner av biodynamiskt jordbruk, samt familjer till BINGN’s först utexaminerade studenter
 – Vi inbjuder er med stolthet till BINGN’s allra första avslutningsceremoni, som kommer att genomföras, åtföljt av middag, på Skillebyholm i Järna kl. 15.30 den 17 januari 2017.
Studenterna kommer att ha avslutningssamtal med lärare och jordbrukare under förmiddagen.
Ni är alla välkomna att delta, men vi ber er vänligen att ge en donation på minst 300 kr, speciellt för att stödja odlarna av den mat vi kommer att avnjuta tillsammans.
Vänligen donera till:
kontonummer: 1254 05 04251
IBAN: NO6712540504251
BIC/SWIFT: CULTNOK1 ROUTING BIC: DNBANOKK Kommentar: BINGN
(kontantdonationer kommer också att accepteras)
______
Under sina tre år tillsammans på BINGN, har Oliver Schouw och Pernille Vestskogen skapat en ny jordbruksgrupp
 – Vår Nye Jord –
för att stärka det nordiska nätverket inom den biodynamiska rörelsen och ytterligare utveckla unga jordbrukares möjligheter – Vår Nye Jord inbjuder dig att medverka i två produktiva work-shops kommande dag och ber dig ta del av en eller båda
– Resource mapping of our biodynamic community –
– BINGN and our farms –
 Vår Nye Jord’s kompletta katalog över kontakter inom den biodynamiska rörelsen kommer förhoppningsvis vara färdig för försäljning för 250 SEK
______
Program för BINGN:s avslutningsceremoni 17 januari 2016:
15.30 Mottagning
16.00 Öppnande
16.30 Presentationer
 – Rast –
18.00 Presentationer
19.00 Avslutningsceremoni
 19.30 Dinner
 Föranmäl till: elizabethwirsching@bingn.org
Program för Work-shops 18 januari
10.00 Resource mapping of our biodynamic community med Pernilla Fogelqvist
12.00 Lunch
 13.00 Ecosomatics med Magda Kleparska
15.00 BINGN och våra gårdar med Sofi Gerber
17.00 Closing of the day
Föranmäl till: elizabethwirsching@bingn.org
Efter att under tre år ha arbetat tillsammans på gårdar, samlats för 18 seminarier och närmare 50 besök på biodynamiska gårdar och verksamheter har vi samlat på oss en mängd olika erfarenheter. De jordbrukare vi besökt har ofta saknat en känsla av samhörighet och vi skulle därför vilja erbjuda vår hjälp genom att bjuda in er alla att träffas i Järna och där skapa ett varmt och öppet forum där vi kan lära känna varandra, bredda våra perspektiv och förhoppningsvis bättre förstå sambanden mellan vårt inre liv, naturen, vårt sociala och ekonomiska liv.

Pernilla Fogelqvist, en av grundarna till ungdomsprogrammet YIP i Järna och också en av initiativtagarna till utbildningen ”One year in transition”, kommer att moderera vår första work-shop ”Resource mapping of our biodynamic community”.
Magda Kleparska – konstnär, lärare, processfacilitator och medgrundare till Ecosoma Intstitute kommer att delge oss en del av sitt ecosomatiska arbete, som fokuserar på att återuppta kontakt med vårt inre varande och tillhörigheten med naturen. Ecosomatics
Sofi Gerber är filosofie doktor i Europeisk Etnologi. Hon har tidigare arbetat som internationell sekreterare inom BERAS Implementation project och anslöt sig nyligen till BINGNs koordineringsteam. Hon kommer att moderera vår andra work-shop, ”BINGN och våra gårdar”.
Vi ber er vänligen att donera till ”Vår Nya Jord” så att vi kan genomföra denna dag.
Kontonummer: 1254 62 45672
IBAN: NO8912546245673
BIC/SWIFT: CULTNOK1
Eller för att stödja arbetet med vår kompletta katalog över kontakter inom den biodynamiska rörelsen i de nordiska länderna.
TACK!
BINGN kan inte erbjuda någon övernattning för de som önskar delta båda dagarna, men det finns goda möjligheter i området. Vi rekommenderar att söka boende här:
Kulturcentrum vandrarhem (enkel 300 SEK, dubbel 400 SEK) +46 8-554 302 50 info@kulturcentrum.se
Håknäs Vandrarhem (enkel 475 SEK, dubbel 650 SEK) www.haknas.vandrarhem.dinstudio.se
Kulturhuset Hotell (enkel från 1200 SEK, dubbel fra 1400 SEK) www.hotellkulturhuset.se
Bommersvik Konferens-hotel +46 8-552 410 00, bokningen@bommersvik.se