Vad är biodynamisk odling?

En biodynamisk odling uppfyller alla KRAVs regler. Den biodynamiska odlingen förutsätter s.k. kretsloppsjordbruk, vilket kräver en viss djurhållning, eller samarbete med en gård som har biodynamisk eller ekologisk djurhållning.

Dessutom har den biodynamiska odlingen unika metoder för att ytterligare förbättra den biologiska aktiviteten i marken.Genom att använda de speciella biodynamiska preparaten stärks växten i sin utveckling så att den kan uppnå optimal näringskvalité samt utveckla jorden och dess produktionsförmåga.

Den biodynamiska odlingen tar hänsyn till naturen och de krafter som hela tiden påverkar oss människor och alla andra levande organismer på vår jord. Odlingsmetoden är grundad av Rudolf Steiner och hans syfte med den var att utveckla odlingsmetoder som skulle ge människan bättre näring. Steiners odlingsmetoder finns beskrivna i en serie föredrag, som finns på svenska under titeln ”En lantbrukskurs”.

Skillnaden mellan produkter för godkännande inom KRAV och DEMETER

För att bli Demetergodkänd måste man ha en välfungerande växtnäringsbalans och djurhållning som omfattar hela gården. En Demeterodlare gödslar i första hand jorden och arbetar för att öka humushalten i matjorden. Gården ses som en helhet där den enskilda delen influerar och influeras av alla andra delar. Alla Demetergodkända gårdar är Ekologiska Kretsloppsjordbruk. Mer information om Ekologiska Kretsloppsjordbruk hittar du på:  www.beras.eu.

Man kan se konventionell odling som resurskrävande, ekologisk som resurscirkulerande och biodynamisk som resursnärande. Biodynamisk odling ger alltid tillbaka mer än vad som tas och bygger därmed upp humus och antalet organismer i matjorden.

5 allmänna punkter:

1. Demeter har de strängaste reglerna för växtodling och djurhållning inom den ekologiska produktionen.

2. Demeter är den enda internationella märkningen på det ekologiska området med gemensamma internationella regler.  Vid internationell handel behövs ingen ytterligare certifiering. KRAV-reglerna gäller endast i Sverige.

3. Ett Demetercertifierat jordbruk måste ha egen djurhållning, eller en foder- och gödselsamverkan med annat närliggande jordbruk.

4. Demetercertifiering förutsätter användning av kompost- och fältpreparat.

5. Avhorning är inte tillåtet.

Mer information om Demeter hittar Svenska Demeterförbundets Hemsida.