Ekologisk och biodynamisk utbildning

Har du ett intresse för odling och ekologi? Vill du bidra till en friskare miljö och hälsa, både för människa och natur?

Biodynamisk odling är en av de äldsta ekologiska inriktningarna. På biodynamiska odlare ställs det höga krav, förutom ett gediget kunnande om odling och ekologi krävs ofta insikter i människokunskap och pedagogik.

I Järnaområdet har du möjligheten att studera på gymnasie- eller högskolenivå i en ekologisk/biodynamisk skola. Du utbildas i trädgårdsodling, marklära och djurhållning, där du kan se vikten av ett ekologiskt förhållningssätt till jorden och att den faktiskt kan brukas utan att utarmas. Klicka på respektive utbildning här till höger för länk till deras hemsidor.

Den nordiska jordbruksutbildningen BINGN, är en praktiskt inriktad utbildning för dig som vill arbeta med biodynamiskt jordbruk. Läs mer om hur det fungerar på deras hemsida

När det finns möjlighet anordnar Biodynamiska Föreningen föreläsningar, inspirationsdagar etc. i egen regi eller i samarbete med olika företag, organisationer eller föreningar. Dessa kan du läsa om under fliken "Föreläsningar etc. i föreningens regi"

Kända varumärken som Saltå Kvarn och Bageri, Ekolådan, Weleda och Rosendals Trädgård, är starkt förknippade med den biodynamiska inriktningen.