Demetermärket

Demetermärket garanterar att produkten är framställd av råvaror som odlats biodynamiskt. Demeterförbundets regler är för närvarande de strängaste som finns inom ekologisk odling. De är gemensamma över hela världen, genom Demeter Internationals arbete.

Den biodynamiska odlaren använder varken kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) och ser till att växtföljden är allsidig och djurhållningen balanserad.

Inom den biodynamiska odlingen arbetar man med friskvård – det vill säga att det bästa sättet att komma till rätta med sjukdomar och skadedjursangrepp är att förebygga dem. Med hjälp av stallgödsel, kompost och biodynamiska preparat ser odlaren till att jorden blir levande och fruktbar med en hög enzymaktivitet – det ger produkter som smakar gott och har ett högt näringsvärde.

Biodynamiskt odlade produkter uppfyller alla de krav på ekologisk odling som krävs enligt EUs ekologiska regler eller KRAVs regler. Till detta kommer så Demeterreglerna. Det ekologiska tänkandet tas här ett steg längre genom att den biodynamiska gården betraktas som ett kretslopp där man eftersträvar balans mellan foderproduktion, antalet djur och åkerareal. Målet är att gården ska vara självförsörjande när det gäller foder och gödsel. Det är heller inte tillåtet att bedriva konventionell odling på delar av gården.

Smak och kvalitet

Målet med biodynamisk odling har alltsedan starten 1924 varit att odla fram grödor med högsta möjliga kvalité och smak. Biodynamiska grödor används flitigt av stjärnkrogar världen över. Biodynamiska viner håller högsta världsklass. Tag dig tillfälle att själv känna av smaken och kvalitén! Med vin är det självklart. Det finns skillnader i smak och kvalité. När reflekterade du senast över hur mycket en tomat smakar, vitamininnehåll och vad den har för kvalité? Tomaterna som säljs i butikerna är röda och runda. Men är det skillnad i smaken?

Mer information om Demeter hittar du på Svenska Demeterförbundets hemsida.