Biodynamiska föreningens styrelse

Johan Nilsson, ordförande

Cecilé s Jongers, ledamot

Per Sjöberg, ledamot

Franziska Lotz, ledamot

Anna Wadström, ledamot

Paula Riesterer, suppleant

Brigid Lefevre, suppleant

 

Kort om Biodynamiska Föreningen

Den biodynamiska odlingsmetoden grundades 1924 av antroposofins upphovsman Rudolf Steiner. Metoden kom till Sverige 1935, till Mikaelgården i Järna. Redan 1944 bildades den Biodynamiska föreningen.

Föreningen har som sin huvudsakliga uppgift att befrämja, utveckla och informera om den biologisk-dynamiska (biodynamiska) odlingen och näringskvalité med utgångspunkt från Rudolf Steiners ”En lantbrukskurs”.

Vi har hela Sverige som arbetsområde och förmedlar kunskap från forskning om näringskvalité och hälsa . Vi har vårt kontor på Skillebyholm i Järna.

Vi anordnar kurser och utbildningar för både odlare och konsumenter, arrangerar fältvandringar och deltar i mässor och utställningar. Föreningen ger ut en medlemstidning med 4 nummer per år samt Maria Thuns Så- och Skördekalender.

I övrigt produceras informationsmaterial och vi försöker hålla vår hemsida uppdaterad.

Vi tillverkar de biodynamiska preparaten som finns till beställning via hemsidan, email eller genom att ringa.

Biodynamiska föreningen arbetar aktivt för ett verkligt hållbart samhälle. Ett sådant samhälle kan endast uppnås med respekt för naturen och för alla människors lika värde.

Den biodynamiska odlingsmetoden är ett resultat av andlig forskning, samt av snart 90 års praktisk erfarenhet. Biodynamiska odlingar finns över hela världen och i en mångfald av kulturer. Biodynamisk odling kan praktiseras oberoende av religiös eller politisk övertygelse.