Bli medlem

Vill du stödja det vi gör och verkar för och bli delaktig i utvecklingen av det viktiga biodynamiska arbetet? Det gör du på bästa sätt genom att bli medlem i Svenska Biodynamiska föreningen! 

Som medlem får du:

 • Biodynamisk Odling - vår medlemstidning 4 ggr/år direkt hem i brevlådan. I tidningen kan du läsa nyheter och reportage som berör det biodynamiska arbetet i såväl Sverige som internationellt. Du har även möjlighet att själv göra dig hörd. Vi tar gärna emot insändare, debattinlägg etc.
 • Lägre pris på Så- och Skördekalendern - den oumbärliga praktiska hjälpredan för att bäst utnyttja naturens krafter vid biodynamisk odling och biodling.
 • Medlemsrabatt på de biodynamiska preparaten.
 • Genom att vara medlem bidrar du med:

  Du är med och påverkar utvecklingen för att höja matkvalitén, stödja det mest miljövänliga jordbruket och odlingen, på det mest radikala och fördjupade sättet. Oavsett var på skalan du befinner dig som passiv eller aktiv konsument, har du nytta av att vara medlem.

  Den biodynamiska odlingen ger den bästa livsmedelskvalitén. Det är fastslaget i många undersökningar och genom försök. Odlingsmetoden är spridd över hela världen och skapar den bördigaste och mest fruktbara jorden, av alla odlingsmetoder. Även detta fastställt genom omfattande forskning och jämförande försök.

  Främst i utvecklingsländer skapar odlingen nya starkt förbättrade sociala etiska förhållanden för befolkningen, inte bara odlarna. Ett kraftfullt redskap mot kemikalieindustrin, bioteknikföretag och konstgödselindustrin.

   
När vi fått din ansökan skickar vi omgående ett välkomstpaket tillsammans med inbetalningskort för valt medlemsskap.
 

Fyll i medlemsansökan här:

För att bli medlem fyller du i formuläret ovan. Här är de olika typerna av medlemskap du kan välja på och dess kostnad per år:

 • Fullt medlemskap - 400 kr
 • Studerandemedlem - 250 kr 
 • Pensionärsmedlem - 200 kr
 • Familjemedlem - 100 kr (gäller när någon annan i familjen redan är medlem, tidning och kalender ingår ej)