Biodynamiska Föreningens Styrelse

Johan Nilsson, ordförande

Det första mötet med Ytterjärna och den Biodynamiska odlingen kom under en kurs i Ekologi på Biskops-Arnö folkhögskola 1999. Vi träffade Maja på Almagården utanför Örebro och skördade grönsaker i höstsolen, syrade morötter och bakade bröd i den stora bakugnen i köket.
Sen återkom det Antroposofiska och det Biodynamiska vid ett studiebesök på Solvikskolan i Ytterjärna, hos Mr. Jayakaran på hans kursgård i Vatlagundu i delstaten Tamil Nadu i södra Indien och hos Anna, Daniel och Sandra på Lärjeåns Trädgård i Angered i utkanten av Göteborg.
Allt detta lämnade starka intryck och efter en utflykt i universitetsvärlden med studier i Humanekologi och Ekosofi och insikten att det akademiska inte var för mig så kom dessa minnen ifatt.
Jag sökte in och studerade på Skillebyholm 2005-2008.
Men egentligen börjar min odlingshistoria mycket tidigare under uppväxten med en mamma som odlade mycket grönsaker, frukt och bär och med ett sommarjobb på en ekologisk lantgård i Småland med får, kor och grönsaker.
Från att jag var 14-21 arbetade jag många somrar och några säsonger på Kvarnåkern hos Lena och Peter och deras politiska engagemang inom Ekologiska Lantbrukarna inspirerade mig och lämnade spår. När jag bestämt mig för att släppa universitetsstudierna, hade haft en utflykt i musikvärlden, och funderade på när jag verkligen kände mig lycklig så kom bilder av en röd gård på småländska landsbygden upp, ljuden av bräkande får, saft i fikapausen då vi rensade oändliga rader med lök och fårhundarna i skogen om vintern då jag eldade rishögar och röjde fårbeten. Det var då jag hittade Lärjeåns Trädgård i Angered, Göteborg, och det var arbetet på Lärjeån med Daniel Björklund Jonsson som verkligen fick mig att välja riktning. Det var något fascinerande med den Biodynamiska traditionen.
De senaste årens myckna resande med besök och arbete främst i Kina och Indien, både med trädgårdsodling och dans, har bytts mot ett mer permanent liv i Järnatrakten med grönsaker, höns, bin och en önskan om att engagera mig mer i att bygga på det hållbara lokalsamhället.

Cecile s'Jongers, ledamot

Jag heter Cecile och jag är 30 år. Jag är född i Belgien och bodde där tills jag var 13 år. Sedan flyttade vi till Frankrike. Jag fick växa upp på en ekologisk gård där kretslopp och självförsörjande har en viktig plats. Vi hade mjölkkor, dikor, hästar, får, grisar och höns. All mjölk förädlades på gården och de färdiga produkterna såldes på närmaste marknad och på gården året runt, likaså ägg, köttlådor och potatis. 
Det odlades olika sädesslag, foderbeta, majs, potatis och förstås fanns det en stor köksträdgård.
Jag lärde mycket där. Jag flyttade till Sverige 2006 och har jobbat på 3 olika gårdar i Sörmland och deltid på Järna Mejeri.
I september 2011 började jag och min man arrendera Ullberga Gård utanför Nyköping. Det var en stor växtodlingsgård och vi har nu börjat förvandla den till en biodynamisk mjölkgård där våra tre barn får vara med och växa upp.

Per Sjöberg, ledamot

Jag heter Per Sjöberg och har varit verksam inom den biodynamiska rörelsen från i mitten på 1970- talet fram till 2001.
Jag har varit bonde i Östergötland, Småland och Södermanland.
Dessutom har jag arbetat på Biodynamiska föreningen med ansvaret för rådgivningen i Sverige och Estland.
Samtidigt var jag med i styrelsen för Biodynamiska föreningen.
Under denna tid var jag delaktig i styrelsen för Järna Mejeri på Nibble Gård.
Under flera år arbetade jag med forskningsfälten på Skilleby Gård i Järna och i laboratoriet på Saltå med kvalitetsanalyser. Jag var även med i styrelsen för Biodynamiska forskningsinstitutet.
Under tiden på Skilleby gård var jag med som initiativtagare till att bilda Järna Odlarring för att öka samarbetet med den biodynamiska kött- och grönsaksförsäljningen i Järna.
Fram till 2001 var jag driftledare på Skilleby försöksgård.
När detta upphörde fortsatte jag med det arbete inom socialterapin som hade pågått hela tiden där jag var verksam med jordbruk.
Denna gång blev jag föreståndare på Lärbo HVB- hem i Järna.
Det var då som jag började med att utveckla golf som en av sysselsättningarna för våra elever.
2013 började jag att arbeta med golf för personer med funktionsnedsättning på Svenska Golfförbundet. Det är fortfarande min huvudsakliga arbetsuppgift.
Jag tror att min uppgift i Biodynamiska Föreningens styrelse kommer att bestå i att å ena sidan representera en förankring substantiellt i vår utvecklingshistoria och bakgrund, och å andra sidan i att försöka vara ett stöd till de unga människor som med framtidskrafter nu tar sig an uppgifterna att verka för förståelsen för den biodynamiska metodens potential inför de oerhörda utmaningar vi står inför idag.

Fanziska Lotz, ledamot

Jag heter Franziska Lotz. Ända sedan jag var barn har jag haft drömmen att bli bonde, sen att vara kock och idag skulle jag vilja kombinera båda och producera god mat för hand, från råvaran till den färdiga produkten.
Efter att ha gått på en Waldorfskola i Tyskland deltog jag i International Youth Initiative Programme i Järna, vilket förde mig i kontakt med permakultur för första gången. Efteråt gick jag en treårig utbildning som permakulturdesigner (DAPD) och bodde på en liten gård som självförsörjande. Tillsammans med min man och våra två barn bodde och arbetade jag i fyra år på olika biodynamiska gårdar i Tyskland medan min man gjorde sin utbildning. Där fick jag uppleva och arbeta med grönsaksodling och djurhållning (framför allt grisar och nötkreatur).
Året 2020 påbörjade jag BINGN-utbildningen (Biodynamic Initiative For the Next Generation - Nordic) i Sverige, först på Job och Ceciles Lantbruk med inriktning på mjölkkor och sedan på Skilleby Trädgård, alltså grönsaksodling. Sedan mars 2022 har jag varit anställd där som trädgårdsmästare.
Mitt mål i framtiden är att bygga upp en gård tillsammans med min man där vi kopplar samman utmärkt lantbruk, matupplevelser och kultur för att göra det upplevbart för alla.

Anna Wadström, ledamot

Mitt liv har långa tider pendlat mellan stadskultur  och agrikultur tills jag träffade på en konstnär i sin atelje bredvid kostallet där jag arbetade.  Det var mitt första möte med antroposofin. Det var 1994. Jag hade arbetat i en bokaffär mitt i staden Basel och varit aktiv i konstnärs- och kulturivet Men jag hade också lärt känna lantbrukare i Jurabergen som arbetade ekologiskt,  de hade extensiv djurhållning, odlade örter och sålde grönsaker på marknaden och i abonnemang.  Det bildades olika  kollektiv och gårdar köptes. Jag var med i en grupp och vi var en trogen krets som träffades för att rensa hagarna, och fira sommarfester . Gården hade några kossor, grönsaksland, höns och arbetade ekologiskt och levererade varje vecka till medlemmar i staden. Jag ville få mer erfarenhet av gårdslivet och gick på en ettårig lantbruksutbildning och lärde mig allt som rör hushållet: odling i köksträdgården, örter, blommor, konservera, brödbak, höns etc. Efter det året arbetade jag för en förening vars medlemmar tog vara på små avlägsna gårdar på ett naturnära sätt i Alperna . De hade svårt att tänka sig att deras produkter skulle landa i en plastförpackning i en livsmedelsaffär med  alla riktlinjer och  bestämmelser. Men innan jag hann rota mig i bergen fick jag tillfälle att arbeta på en ekologisk gård utanför Basel och så ödet vill lärde jag känna de antroposofiska färgerna och arbete med människor med funktionsvariation. Efter en tidig pensionering är jag nu fri att starta en egen liten gård - biodynamisk med atelje.
 
 
Anna Wadström
Lindagården,
Lillaryd 21-06-29

Paula Riesterer, suppleant

Jag heter Paula Riesterer och är bosatt på nordöstra Ingarö.
Jag studerade vid Skillebyholm 90/91 samt 1998/2000.
Jag var ung när jag gick vid Skillebyholm första åren och det var mitt egentliga första möte med både odling och biodynamiken. 
Jag var mycket fascinerad av hur sammanhangen presenterades för oss och hur livets väv hängde ihop. Jag älskade Goetheanismen och landskandskapsvården och hur konstnärligt vi fick närma oss odlingen, och oss själva.
Andra gången jag gick där visste jag mer vad jag ville, och fokuserade på park, perenner, rosor och träd.
Jag gjorde min praktik i Trädgårdsparken i Ytterjärna där jag som examensarbete gjorde en trädgårdsguide till parken.
Jag ville få ihop det konstnärliga med trädgården.
Efter min utbildning och några år på vift i musikens och dansens värld landade jag på Vårdinge by folkhögskola.
Här fick jag möjlighet att starta en trädgårdsutbildning med inspiration från mina egna vandringar i livet.
Ekologisk odling - Trädgård och hantverk. Hela människan skulle vara med, och därför fanns både hantverk, konst och rörelse med som ett självklart inslag. Här jobbade jag i nästan 13 år, och utvecklade kursen, platsen och dess innehåll.
Jag har aldrig jobbat enbart med odling utan alltid haft människan i fokus och brinner för både folkbildning, miljön och den skapande människan. Det är spännande att efter alla dessa år få återvända till det biodynamiska igen.

Brigid Lefevre, suppleant

För snart tio år sedan hade jag äran att jobba i trädgårdsparken på Emerson College i södra England ett par månader. Några år innan dess var jag elev där och under den tiden kommer jag ihåg att jag aldrig märkte att det var någon som skötte om parken; den var alltid bara omhändertagen och magisk. Men det är klart att det fanns någon där. Och det var Annemarie som hade tagit hand om trädgården där i runt 40 års tid. Komposterna var prydligt lagda överallt, grenar sågades i rätt månfas och hennes roll verkade mest vara att balansera det alltför ofta så kontrastrika förhållandet mellan natur- och kulturlandskap.  Där lärde jag mig att nässlan fyller en verklig och viktig funktion för jorden och hur man bygger en hälsosam och vacker kompost. Det var där, och genom att jobba med henne, som min riktning mot odling och trädgård som livsarbete startade. Jag är uppvuxen på en biodynamisk kretsloppsgård; den är det pulserande hjärtat i vår Camphill-by på norra Irland.  Att röra och sprida preparaten tillsammans, samt att hjälpa till med att rensa ogräs från oändliga rader av morötter, var återkommande och självklara delar av sommarskojet under min barndom.
 
Sedan jag flyttade till Sverige och Ytterjärna för åtta år sedan har jag hunnit med ganska så mycket trädgård. En lång praktik på Skilleby Trädgård, en sväng på Skillebyholm, barista på Järna Kafé och några år som kompostmästare i Kulturcentrums trädgårdspark. Under tiden startade jag och en vän Goda Livets Trädgård. Vi kombinerade biodynamiska och permakultur odlingsmetoder, syrade grönsaker för lokal försäljning, kokade läsk, bryggde öl och en gång till och med sålde snäckor. Nu driver jag odlingen och förädlingsverksamheten under Brigid Lefevre mathantverk.  Jag har ingen ambition att öka produktionen av någon del utan följer säsongerna, göra lite av varje och delar med mig i form av försäljning som då blir min försörjning.  

Hannes Norr Suppleant

Jag heter Hannes och bor i Skärstadalen i norra Småland, ett område med en intressant topografi och gynnsamma odlingsbetingelserna som även kallas ”Östra Vätterbranterna”. Jag odlar snittblommor och grönsaker till försäljning i liten skala. Men en stor del av odlingen går till självhushåll. Jag har även bin och en flock höns.   
I grunden är jag utbildad trädgårdsmästare på Capellagården på Öland, men har därefter sökt fördjupning inom biodynamiken. Jag gjorde därför praktik i grönsaksodlingarna på Skillebyholm, för att sedan läsa trädgårdsutbildningen.
Jag har arbetat som trädgårdsmästare, inom biodling/ekosystemtjänster och med matlagning/utomhuspedagogik på en waldorfförskola under ett par år. Men valde därefter att studera vidare till Agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Jag arbetar numera på distans mot Centrum för biologisk mångfald på Sveriges Lantbruksuniversitet med frågor som rör traditionella kunskapers koppling till biologisk mångfald. 

Marika Lundgren, administratör, (ej styrelsemedlem)

Marika Lundgren, Järna, Sambo, fem vuxna barn, arbetar som föreningens kanslist på 20%, är socialterapeut och miljövetare. Jag var tidigt intresserad av miljöfrågor och det som då talades om som ”giftfri mat”. Det var då endast ”Hälsokostbutiken” som sålde biodynamiska grönsaker. Krav och Eko var inte påtänkta ännu. Mitt intresse ledde fram till volontärt arbete på några olika biodynamiska  handelsträdgårdar och jordbruk. Några år arbetade jag i en socialterapeutisk trädgårdsverksamhet på Ensjöholms by utanför Norrköping och som socialterapeut. Efter det så utbildade jag mig till miljövetare och har arbetat för biodynamiska forskningsinstitutet samt med Beras-projeketet och där utfört jordanlyser, vilka visade att den biodynamiska jordbruksmetoden bidrar till en ökad humushalt i jorden och ett rikt mikroliv. Jag har även undersökt kväve- och fosforläckaget från en biodynamiskt odlad jordbruksareal samt studerat reduktionen av kväve och fosfor i en reningsdamm i anslutning till detta fält. 

I föreningen vill jag bidra med mina erfarenheter för att stärka intresset för den biodynamiska odlingen.  Jag vill gärna ha kontakt med nuvarande och framtida medlemmar och arbeta för att fler ska vara med, vilket skulle stärka föreningen och öka möjligheten till vidgade aktiviteter. Jag är även intresserad av att vi samarbetar med våra likasinnade organisationer, både inom Sverige, Norden och internationellt och jag hoppas även kunna medverka till att vi svarar på remisser.
Biodynamisk odling är för mig mer än endast hälsosamma välsmakande livsmedel, omsorg om djuren och av själva odlingsmarken: Världen står inför enorma nödvändiga förändringar för att livsmiljön ska kunna bevaras in i framtiden, då är den biodynamiska odlingen  betydelsefull för att lösa de globala miljö- och sociala problemen. Det är inte politiker, storföretag eller traditionella banker som kommer att vända utvecklingen i denna riktning. Det är vi ”vanliga” medborgare, så som föreningens medlemmar, som kommer att göra det, var och en av oss, där vi lever och verkar.