Biodynamiska Föreningens Styrelse

Brigid Lefevre Ordförane

För snart tio år sedan hade jag äran att jobba i trädgårdsparken på Emerson College i södra England ett par månader. Några år innan dess var jag elev där och under den tiden kommer jag ihåg att jag aldrig märkte att det var någon som skötte om parken; den var alltid bara omhändertagen och magisk. Men det är klart att det fanns någon där. Och det var Annemarie som hade tagit hand om trädgården där i runt 40 års tid. Komposterna var prydligt lagda överallt, grenar sågades i rätt månfas och hennes roll verkade mest vara att balansera det alltför ofta så kontrastrika förhållandet mellan natur- och kulturlandskap.  Där lärde jag mig att nässlan fyller en verklig och viktig funktion för jorden och hur man bygger en hälsosam och vacker kompost. Det var där, och genom att jobba med henne, som min riktning mot odling och trädgård som livsarbete startade. Jag är uppvuxen på en biodynamisk kretsloppsgård; den är det pulserande hjärtat i vår Camphill-by på norra Irland.  Att röra och sprida preparaten tillsammans, samt att hjälpa till med att rensa ogräs från oändliga rader av morötter, var återkommande och självklara delar av sommarskojet under min barndom.
 
Sedan jag flyttade till Sverige och Ytterjärna för åtta år sedan har jag hunnit med ganska så mycket trädgård. En lång praktik på Skilleby Trädgård, en sväng på Skillebyholm, barista på Järna Kafé och några år som kompostmästare i Kulturcentrums trädgårdspark. Under tiden startade jag och en vän Goda Livets Trädgård. Vi kombinerade biodynamiska och permakultur odlingsmetoder, syrade grönsaker för lokal försäljning, kokade läsk, bryggde öl och en gång till och med sålde snäckor. Nu driver jag odlingen och förädlingsverksamheten under Brigid Lefevre mathantverk.  Jag har ingen ambition att öka produktionen av någon del utan följer säsongerna, göra lite av varje och delar med mig i form av försäljning som då blir min försörjning.  

Johan Nilsson

Det första mötet med Ytterjärna och den Biodynamiska odlingen kom under en kurs i Ekologi på Biskops-Arnö folkhögskola 1999. Vi träffade Maja på Almagården utanför Örebro och skördade grönsaker i höstsolen, syrade morötter och bakade bröd i den stora bakugnen i köket.
Sen återkom det Antroposofiska och det Biodynamiska vid ett studiebesök på Solvikskolan i Ytterjärna, hos Mr. Jayakaran på hans kursgård i Vatlagundu i delstaten Tamil Nadu i södra Indien och hos Anna, Daniel och Sandra på Lärjeåns Trädgård i Angered i utkanten av Göteborg.
Allt detta lämnade starka intryck och efter en utflykt i universitetsvärlden med studier i Humanekologi och Ekosofi och insikten att det akademiska inte var för mig så kom dessa minnen ifatt.
Jag sökte in och studerade på Skillebyholm 2005-2008.
Men egentligen börjar min odlingshistoria mycket tidigare under uppväxten med en mamma som odlade mycket grönsaker, frukt och bär och med ett sommarjobb på en ekologisk lantgård i Småland med får, kor och grönsaker.
Från att jag var 14-21 arbetade jag många somrar och några säsonger på Kvarnåkern hos Lena och Peter och deras politiska engagemang inom Ekologiska Lantbrukarna inspirerade mig och lämnade spår. När jag bestämt mig för att släppa universitetsstudierna, hade haft en utflykt i musikvärlden, och funderade på när jag verkligen kände mig lycklig så kom bilder av en röd gård på småländska landsbygden upp, ljuden av bräkande får, saft i fikapausen då vi rensade oändliga rader med lök och fårhundarna i skogen om vintern då jag eldade rishögar och röjde fårbeten. Det var då jag hittade Lärjeåns Trädgård i Angered, Göteborg, och det var arbetet på Lärjeån med Daniel Björklund Jonsson som verkligen fick mig att välja riktning. Det var något fascinerande med den Biodynamiska traditionen.
De senaste årens myckna resande med besök och arbete främst i Kina och Indien, både med trädgårdsodling och dans, har bytts mot ett mer permanent liv i Järnatrakten med grönsaker, höns, bin och en önskan om att engagera mig mer i att bygga på det hållbara lokalsamhället.

Cecile s'Jongers

Jag heter Cecile och jag är 30 år. Jag är född i Belgien och bodde där tills jag var 13 år. Sedan flyttade vi till Frankrike. Jag fick växa upp på en ekologisk gård där kretslopp och självförsörjande har en viktig plats. Vi hade mjölkkor, dikor, hästar, får, grisar och höns. All mjölk förädlades på gården och de färdiga produkterna såldes på närmaste marknad och på gården året runt, likaså ägg, köttlådor och potatis. 
Det odlades olika sädesslag, foderbeta, majs, potatis och förstås fanns det en stor köksträdgård.
Jag lärde mycket där. Jag flyttade till Sverige 2006 och har jobbat på 3 olika gårdar i Sörmland och deltid på Järna Mejeri.
I september 2011 började jag och min man arrendera Ullberga Gård utanför Nyköping. Det var en stor växtodlingsgård och vi har nu börjat förvandla den till en biodynamisk mjölkgård där våra tre barn får vara med och växa upp.

Per Sjöberg

Jag heter Per Sjöberg och har varit verksam inom den biodynamiska rörelsen från i mitten på 1970- talet fram till 2001.
Jag har varit bonde i Östergötland, Småland och Södermanland.
Dessutom har jag arbetat på Biodynamiska föreningen med ansvaret för rådgivningen i Sverige och Estland.
Samtidigt var jag med i styrelsen för Biodynamiska föreningen.
Under denna tid var jag delaktig i styrelsen för Järna Mejeri på Nibble Gård.
Under flera år arbetade jag med forskningsfälten på Skilleby Gård i Järna och i laboratoriet på Saltå med kvalitetsanalyser. Jag var även med i styrelsen för Biodynamiska forskningsinstitutet.
Under tiden på Skilleby gård var jag med som initiativtagare till att bilda Järna Odlarring för att öka samarbetet med den biodynamiska kött- och grönsaksförsäljningen i Järna.
Fram till 2001 var jag driftledare på Skilleby försöksgård.
När detta upphörde fortsatte jag med det arbete inom socialterapin som hade pågått hela tiden där jag var verksam med jordbruk.
Denna gång blev jag föreståndare på Lärbo HVB- hem i Järna.
Det var då som jag började med att utveckla golf som en av sysselsättningarna för våra elever.
2013 började jag att arbeta med golf för personer med funktionsnedsättning på Svenska Golfförbundet. Det är fortfarande min huvudsakliga arbetsuppgift.
Jag tror att min uppgift i Biodynamiska Föreningens styrelse kommer att bestå i att å ena sidan representera en förankring substantiellt i vår utvecklingshistoria och bakgrund, och å andra sidan i att försöka vara ett stöd till de unga människor som med framtidskrafter nu tar sig an uppgifterna att verka för förståelsen för den biodynamiska metodens potential inför de oerhörda utmaningar vi står inför idag.

Sabina Sundman

Hej, Sabina heter jag och kallas även Bina, är 34 år gammal från Finland. Jag bor sedan ett år tillbaka på Skillebyholm i Järna. Just nu studerar jag för andra året i BINGN (Biodynamic Initiative for a New Generation Nordic).
 
Jag har innan en högskoleexamen som administrativ lednings assistent och har jobbat inom företagsvärlden i flera år. I mitt slutarbete skrev jag om Demeter-märkets ställning gentemot andra ekologiska märken i Finland. Det gav mig också motivation att odla själv. Och för drygt två år sedan fick jag tanken att skaffa bin. Jag skaffade min första kupa.
 
Det biodynamiska för mig är att sköta om allt från det vi inte ser, det vi ser lite som småkryp o insekter till det vi lätt kan känna omsorg för - djur o människor. För mig är bina en port att sköta om det jag inte kan se så lätt. Genom att sköta binas välmående gynnas andra insekter vilka i balans finns till för att stöda gårdsorganismen. De små tingen. 
 
Som styrelsemedlem för biodynamiska föreningen önskar jag kunna vara en tillgång i den administrativa delen, hålla i den röda tråden för att understöda olika initiativ för att främja biodynamisk odling.

Alexander Leijon, suppleant

Jag är 30 år och kommer från centrala Stockholm. Jag har alltid varit faschinerad av naturen och universum och efter många års resande i bl.a. Sydamerika, Afrika och Karibien så har jag hittat min röda tråd i livet, trädgård och odling.
Jag jobbar nu sedan fyra år tillbaka som trädgårdsmästare på Rosendals Trädgård. Sedan två år tillbaka går jag även deltidsutbildningen på Skillebyholm samt driver eget företag och tar trädgårdsuppdrag såsom anläggning, skötsel och design.
En uppväxt som stadsbarn med ena foten i skärgården har lett mig till insikten om hur ohållbar den "moderna" människans livsstil är, medveten som omedveten. Det har gjort mig djupt kritisk till samhället, och väckt passionen för att skapa ett alternativ. Vi kan inte längre lägga vår tilltro till ett system som bygger på ekonomisk vinning, en oändligt stigande BNP och utarmande av jordens resurser.  Vi behöver förändra systemet i grunden och själva skapa den värld vi vill leva i! 
Jag brinner för att skapa nya möjligheter för människor att göra detta och ta sitt eget ansvar här på jorden.
För att göra det försöker jag lära mig så mycket som möjligt inom ämnen som; biodynamisk odling, permakultur, mikrobiologi, kompost, kretsloppsjordbruk och cirkulära system, organiska som ekonomiska.  
I den biodynamiska läran ser vi allt som en organism där vi kan använda mikro- och makroperspektivet för att se och behandla alla delar i relation till helheten, skala bort allt vi inte behöver och tänka på vad vi stoppar in i systemet samt vad vi får ut för att skapa ett cirkulativt regenerativt system där vi tar hand om oss själva och allt levande  runtomkring oss.
Det är för mig en ära att ta mig an uppdraget som styrelseledamot och jag ser fram emot nya utmaningar och lärdomar samt  hoppas kunna bidra med nya tankar och idéer.

Torgny Wallden, suppleant

Jag har varit med länge i föreningen, också i styrelsen och är nu suppleant. Bakgrunden är lantbruk, fruktodling, handelsträdgård och läkepedagogik. Ansvarat för de biodynamiska preparaten ett antal år. Jag bor på Saltå i Järna. Stegvis vill jag försöka att dra mig tillbaka för att ge mer tid åt engagemang i Asien och Östeuropa. Efter många års intresse för social tre-grening börjar jag äntligen att få grepp om dess nödvändighet och möjlighet också när det gäller livsmedelsförsörjning. I Östeuropa finns en öppenhet och framtidsfrö som för mig känns viktigt att understödja. Ett och annat guldkorn kan vara intressanta för vår förening och värda att berätta om så småningom.

Marika Lundgren, administratör, (ej styrelsemedlem)

Marika Lundgren, Järna, Sambo, fem vuxna barn, arbetar som föreningens kanslist på 20%, är socialterapeut och miljövetare. Jag var tidigt intresserad av miljöfrågor och det som då talades om som ”giftfri mat”. Det var då endast ”Hälsokostbutiken” som sålde biodynamiska grönsaker. Krav och Eko var inte påtänkta ännu. Mitt intresse ledde fram till volontärt arbete på några olika biodynamiska  handelsträdgårdar och jordbruk. Några år arbetade jag i en socialterapeutisk trädgårdsverksamhet på Ensjöholms by utanför Norrköping och som socialterapeut. Efter det så utbildade jag mig till miljövetare och har arbetat för biodynamiska forskningsinstitutet samt med Beras-projeketet och där utfört jordanlyser, vilka visade att den biodynamiska jordbruksmetoden bidrar till en ökad humushalt i jorden och ett rikt mikroliv. Jag har även undersökt kväve- och fosforläckaget från en biodynamiskt odlad jordbruksareal samt studerat reduktionen av kväve och fosfor i en reningsdamm i anslutning till detta fält. 

I föreningen vill jag bidra med mina erfarenheter för att stärka intresset för den biodynamiska odlingen.  Jag vill gärna ha kontakt med nuvarande och framtida medlemmar och arbeta för att fler ska vara med, vilket skulle stärka föreningen och öka möjligheten till vidgade aktiviteter. Jag är även intresserad av att vi samarbetar med våra likasinnade organisationer, både inom Sverige, Norden och internationellt och jag hoppas även kunna medverka till att vi svarar på remisser.
Biodynamisk odling är för mig mer än endast hälsosamma välsmakande livsmedel, omsorg om djuren och av själva odlingsmarken: Världen står inför enorma nödvändiga förändringar för att livsmiljön ska kunna bevaras in i framtiden, då är den biodynamiska odlingen  betydelsefull för att lösa de globala miljö- och sociala problemen. Det är inte politiker, storföretag eller traditionella banker som kommer att vända utvecklingen i denna riktning. Det är vi ”vanliga” medborgare, så som föreningens medlemmar, som kommer att göra det, var och en av oss, där vi lever och verkar.