Biodynamiska Föreningens Styrelse

Johan Nilsson

Invald i styrelsen vid årsmötet 2015, presentation kommer inom kort!

Brigid Lefevre

För snart tio år sedan hade jag äran att jobba i trädgårdsparken på Emerson College i södra England ett par månader. Några år innan dess var jag elev där och under den tiden kommer jag ihåg att jag aldrig märkte att det var någon som skötte om parken; den var alltid bara omhändertagen och magisk. Men det är klart att det fanns någon där. Och det var Annemarie som hade tagit hand om trädgården där i runt 40 års tid. Komposterna var prydligt lagda överallt, grenar sågades i rätt månfas och hennes roll verkade mest vara att balansera det alltför ofta så kontrastrika förhållandet mellan natur- och kulturlandskap.  Där lärde jag mig att nässlan fyller en verklig och viktig funktion för jorden och hur man bygger en hälsosam och vacker kompost. Det var där, och genom att jobba med henne, som min riktning mot odling och trädgård som livsarbete startade. Jag är uppvuxen på en biodynamisk kretsloppsgård; den är det pulserande hjärtat i vår Camphill-by på norra Irland.  Att röra och sprida preparaten tillsammans, samt att hjälpa till med att rensa ogräs från oändliga rader av morötter, var återkommande och självklara delar av sommarskojet under min barndom.
 
Sedan jag flyttade till Sverige och Ytterjärna för åtta år sedan har jag hunnit med ganska så mycket trädgård. En lång praktik på Skilleby Trädgård, en sväng på Skillebyholm, barista på Järna Kafé och några år som kompostmästare i Kulturcentrums trädgårdspark. Under tiden startade jag och en vän Goda Livets Trädgård. Vi kombinerade biodynamiska och permakultur odlingsmetoder, syrade grönsaker för lokal försäljning, kokade läsk, bryggde öl och en gång till och med sålde snäckor. Nu driver jag odlingen och förädlingsverksamheten under Brigid Lefevre mathantverk.  Jag har ingen ambition att öka produktionen av någon del utan följer säsongerna, göra lite av varje och delar med mig i form av försäljning som då blir min försörjning.  

Cecile s'Jongers

Jag heter Cecile och jag är 30 år. Jag är född i Belgien och bodde där tills jag var 13 år. Sedan flyttade vi till Frankrike. Jag fick växa upp på en ekologisk gård där kretslopp och självförsörjande har en viktig plats. Vi hade mjölkkor, dikor, hästar, får, grisar och höns. All mjölk förädlades på gården och de färdiga produkterna såldes på närmaste marknad och på gården året runt, likaså ägg, köttlådor och potatis. 
Det odlades olika sädesslag, foderbeta, majs, potatis och förstås fanns det en stor köksträdgård.
Jag lärde mycket där. Jag flyttade till Sverige 2006 och har jobbat på 3 olika gårdar i Sörmland och deltid på Järna Mejeri.
I september 2011 började jag och min man arrendera Ullberga Gård utanför Nyköping. Det var en stor växtodlingsgård och vi har nu börjat förvandla den till en biodynamisk mjölkgård där våra tre barn får vara med och växa upp.

Sanne Hammarberg

Jag är 54 år och har sedan tonåren haft engagemang i rättvisa, natur och miljö. 
Min passion för planeten och livsförutsättningar för alla barn, unga och kommande generationer är min drivkraft. Jag vill verka och inspirera för hållbar livsstil och resiliens.
Mellan 2005-2017 har jag varit med att bygga upp och driva Källtorps trädgård i Nacka. Innehållet var ekologisk besöksträdgård med Omställnings café och butik under säsong. Ibland med visningar, workshop, gruppbesök mm. Alla vardagar har jag handlett deltagarverksamheten, haft hand om odlingar, små djur mm. Samt under tre år parallellt förestått pedagogisk omsorg för en liten grupp förskolebarn i trädgården.
 
Videon jag har gjort under 2017 finns på Youtube kanalen ”Hallå omställning nu”
Under mina år på Källtorp har jag handlett praktikanter, flera var från Skillebyholm.
Sedan februari 2018 har jag varit med i verksamheten på Rosendals trädgård som trädgårdspedagog i Lek Odla Väx! Och från höstterminen 2018 kommer jag medverka lite i undervisningen på Skillebyholm. Dessa sammanhang känns mycket meningsfulla för mig.
Jag har stor respekt och beundran över det biodynamiska förhållningssättet både i odling och som livsstil. Det gläder mig att få vara en del av detta. Jag ser fram emot styrelsesamarbetet samt att lära mig mera och utvecklas.

Arthur Borghs

Jag heter Arthur Borghs. Jag är uppvuxen i Belgien. Mellan ’96 och ’01 gick jag den Biodynamiska lantbruksutbildningen Warmonderhof i Nederländerna. Efter utbildningen åkte jag till Sverige för att jobba ett år utomlands och lära mig en annan kultur och ett sätt att bedriva jordbruk. Det första året blev ett till, och ett till… Jag var 6 år på Nibble gård i Järna och har jobbat på lite olika ställen.            
Nu arrenderar jag tillsammans med Åsa, Sörbro gård i Mölnbo. Där bedriver vi getmjölks-produktion med förädling samt odlar foder, spannmål och grönsaker. 

Jag brinner mycket för kretsloppsjordbruk och ser gården som en levande organism. Dessa
mervärden hittar jag i den Biodynamiska lantbruksmetoden. Det är så fantastiskt att se hur alla delar inom en lantbruksorganisation hänger ihop och påverkar helheten. I styrelsen för den Biodynamiska föreningen vill jag försöka vara en röst för det yrkesmässiga lantbruket. Även bidra med råd och tips för dem som är intresserade av Biodynamisk odling och djurhållning.

Sabina Sundman

Hej, Sabina heter jag och kallas även Bina, är 34 år gammal från Finland. Jag bor sedan ett år tillbaka på Skillebyholm i Järna. Just nu studerar jag för andra året i BINGN (Biodynamic Initiative for a New Generation Nordic).
 
Jag har innan en högskoleexamen som administrativ lednings assistent och har jobbat inom företagsvärlden i flera år. I mitt slutarbete skrev jag om Demeter-märkets ställning gentemot andra ekologiska märken i Finland. Det gav mig också motivation att odla själv. Och för drygt två år sedan fick jag tanken att skaffa bin. Jag skaffade min första kupa.
 
Det biodynamiska för mig är att sköta om allt från det vi inte ser, det vi ser lite som småkryp o insekter till det vi lätt kan känna omsorg för - djur o människor. För mig är bina en port att sköta om det jag inte kan se så lätt. Genom att sköta binas välmående gynnas andra insekter vilka i balans finns till för att stöda gårdsorganismen. De små tingen. 
 
Som styrelsemedlem för biodynamiska föreningen önskar jag kunna vara en tillgång i den administrativa delen, hålla i den röda tråden för att understöda olika initiativ för att främja biodynamisk odling.

Torgny Wallden, suppleant

Jag har varit med länge i föreningen, också i styrelsen och är nu suppleant. Bakgrunden är lantbruk, fruktodling, handelsträdgård och läkepedagogik. Ansvarat för de biodynamiska preparaten ett antal år. Jag bor på Saltå i Järna. Stegvis vill jag försöka att dra mig tillbaka för att ge mer tid åt engagemang i Asien och Östeuropa. Efter många års intresse för social tre-grening börjar jag äntligen att få grepp om dess nödvändighet och möjlighet också när det gäller livsmedelsförsörjning. I Östeuropa finns en öppenhet och framtidsfrö som för mig känns viktigt att understödja. Ett och annat guldkorn kan vara intressanta för vår förening och värda att berätta om så småningom.

Marika Lundgren, administratör, (ej styrelsemedlem)

Marika Lundgren, 56 år Järna, Sambo, fem vuxna barn, arbetar som föreningens kanllist på 20%, är socialterapeut och miljövetare. Jag var tidigt intresserad av miljöfrågor och det som då talades om som ”giftfri mat”. Det var då endast ”Hälsokostbutiken” som sålde biodynamiska grönsaker. Krav och Eko var inte påtänkta ännu. Mitt intresse ledde fram till volontärt arbete på några olika biodynamiska  handelsträdgårdar och jordbruk. Några år arbetade jag i en socialterapeutisk trädgårdsverksamhet på Ensjöholms by utanför Norrköpingoch som socialterapeut. Efter det så utbildade jag mig till miljövetare och har arbetat för biodynamiska forskningsinstitutet samt med Beras-projeketet och där utfört jordanlyser, vilka visade att den biodynamiska jordbruksmetoden bidrar till en ökad humushalt i jorden och ett rikt mikroliv. Jag har även undersökt kväve- och fosforläckaget från en biodynamiskt odlad jordbruksareal samt studerat reduktionen av kväve och fosfor i en reningsdamm i anslutning till detta fält. 

I föreningen vill jag bidra med mina erfarenheter för att stärka intresset för den biodynamiska odlingen.  Jag vill gärna ha kontakt med nuvarande och framtida medlemmar och arbeta för att fler ska vara med, vilket skulle stärka föreningen och öka möjligheten till vidgade aktiviteter. Jag är även intresserad av att vi samarbetar med våra likasinnade organisationer, både inom Sverige, Norden och internationellt och jag hoppas även kunna medverka till att vi svarar på remisser.
Biodynamisk odling är för mig mer än endast hälsosamma välsmakande livsmedel, omsorg om djuren och av själva odlingsmarken: Världen står inför enorma nödvändiga förändringar för att livsmiljön ska kunna bevaras in i framtiden, då är den biodynamiska odlingen  betydelsefull för att lösa de globala miljö- och sociala problemen. Det är inte politiker, storföretag eller traditionella banker som kommer att vända utvecklingen i denna riktning. Det är vi ”vanliga” medborgare, så som föreningens medlemmar, som kommer att göra det, var och en av oss, där vi lever och verkar.