Regenerative Agriculture and the Soil Carbon Solution
Rapport ifrån Rodale Institute, september 2020

Biodynamisk litteratur

Ladda ner rapporten från den biodynamiska gården i Norge: Fokhol gård


Dessa böcker kan du köpa av oss:

  Böckerna kan beställas genom mail: kontoret@biodynamisk.se eller telefon: 08-551 512 25

  Astronomisk kalender

  Ephermeris astronomisk kalender, skapad av  två spanska konstnärer, ger dig chansen att hänga med i himlakropparnas rörelser. Med jorden i mitten kan du i de respektive cirklarna se månens rörelse genom olika stjärntecken under varje månad, full, kvarts och nymåne är tydligt markerade. Du kan se i vilket stjärntecken, och astrologiskt tecken, som  solen befinner sig. Du kan se var de olika planeterna befinner sig och hur de rör sig. Ytterst visas när månen står nära och långt ifrån jorden och i vlken fas den befinner sig. De finns markeringar för när planter rör sig i retrograd, för meteor-regn, eqinox och solstånden.   Allt smakfullt designat med en subtil estetik i blått och guld. 
  Ett fantastiskt komplement till Såkalendern, andra stjärnkartor eller bara som ett eget konstverk på väggen. 
  Levereras med tillhörande papprulle som skydd.
  Pris 210:- plus porto.
   

  Morgondagens jordbruk av Artur Granstedt,
  Nu i nytryck (sommaren 2018), med aktuella uppdateringar

  Artur Granstedt, agronomie doktor, beskriver hur ett ekologiskt kretsloppsjorbruk, baserat på lokala kretslopp och förnyelsebar energi, kan minska övergödningen av Östersjön och även bidra till att minska den globala uppvärmningen. Ett jordbruk som förhindrar spridningen av kemiska bekämpningsmedel, gynnar den biologiska mångfalden och stimulerar social och ekonomisk landsbygdsutveckling i Östersjöområdet.
  Boken kan köpas från kansliet för 240:- plus porto 46,5:-

  Huset som ville ha en trädgård
  Författarna Lars och Louise Danielsson berättar om sina liv, med många tänkvärda exempel på ”en möjlig väg till harmoni”. De berättar också om nära och inspirerande förhållanden till alternativa filosofier, i såväl USA, Uganda på 1960-talet och Sverige. De berättar om sitt äventyr som livet är och frågar sig om det är att skapa just skönhet och formfulländning som är det som livet ska användas till.  ”Ett människoliv kan levas så att det blir vackert. Det krävs inga stora åthävor”.  Vi får följa Lars och Louise från deras start i livet i två helt olika livsmiljöer, Louise på landet och Lars i staden. Tiden då de träffas, när de är med och driver kooperativet Marken i Småland, och tiden efter, då deras hus får en trädgård, fylld av växter, skulpturala former och porlande vatten. Läsaren får också inblick i betydelsefulla möten som de har haft.  Alla de människor med deras resurser för nyskapande, som de har mött. En bok om människors livsmönster som stärker det demokratiska samhället. Boken är mycket vackert illustrerad, med fotografier av Bruno Helgesson, Naturfotograf och föreläsare. När jag började arbeta på kansliet fann jag en kartong med denna fina och läsvärda bok, som jag nu, vill ska få sändas ut ur kartongen till nytta och nöje för många läsare. Pris 120 kronor + porto 62 kronor.

  Handbok i naturlig biodling
  En bok för dig som konsument av honung och för dig som själv vill ägna dig åt biodynamisk biodling.
  Det finns en hel del böcker om biodling i handeln idag men alla lär ut konventionell biodling grundad på att utnyttja bisamhället maximalt. I Peter Schneider Vingeskölds och Anette Diengs bok ”Handbok i naturlig biodling” (Natur & Kultur, mars 2016) berättar Peter om hur biodlaren istället följer och stödjer bisamhällets naturliga utveckling, i samklang med naturen och där hänsyn tas till den intelligens som har utvecklats långt innan vi människor beträdde jorden. I boken delar Peter med sig av sin syn på bisamhället och berättar hur han omsätter den i praktiken. Förhoppningen är att väcka både lust att sätta igång det äventyr som biodling är, och en debatt om det överutnyttjande som bisamhällen utsätts för idag. Peter Schneider producerar idag Demeter certifierad honung.
  Finns att köpa från kansliet för 270:- plus porto 62:-

  Boken: Vända sin jord av Margit Melin

  På en liten gård i Södermanland lever Harald och Sonja Speer sedan 1970-talet. Den här boken är en berättelse om deras idoga arbete och en tillvaro utanför stressen; om enkelhet, sammanhang och närhet till det viktigaste, jorden och varandra.

  Finns att köpa från kansliet för 280 kr plus porto 46,5:-. Maila till:  kontoret@biodynamisk.se

  • Biodynamiska preparat av Thomas Lüthi & Berit Löfström 
  • Illustrerad av Alexandre Westerlund
   2009
   ISBN 978 91 633 4289 9
   Denna bok ger en djup kunskap om preparaten, hur de tillverkas och hur de används. Varför just dessa växter? Hur kan jag som odlare få förståelse för preparatens verkan, med dessa  små mängder, som innehåller liv och själva livsprocesserna, som främjar groning, tillväxt och mognad och en levande hälsosam jord. Den berör även forskning och försök, en fortlöpande process som visar på att på lång sikt ges en ökad markbiologisk aktivitet och en ökad humushalt vid användning av de biodynamiska preparaten, men enbart preparaten gör inte en odling biodynamisk, lika viktiga är bra växtföljder, en balanserad gödsling och kompostering, alla enskilda åtgärder är lika viktiga.
   Pris 150:- plus frakt  31:-.

  En Lantbrukskurs av Rudolf Steiner inbunden svenska 215:- plus frakt 46,5:-

  Känsla för KOR, av  Martin Ott
  Balders förlag ISBN978- 91- 981140- 0 3
  Översättning Bengt Andersson
  Fotografier av Phillipp Rohner
  Martin Ott har arbetat med kor och människor i över 30 år, på många områden ger han oss oväntade och inspirerande kunskaper om kons liv. En bok om kons blick, hennes magar, svans, horn och klövar. En bok om hur kor kommunicerar och vad de betyder för människor, för mjölk och landskap. Boken är rikt illustrerad med många fotografier. Boken tar även upp problem i jordbrukspolitiken som drabbar korna. 
  Pris 160:- plus  Frakt 62:-