Humuspreparatet nr 500

Pris:
57 kr
Art.nr:
P781813
Antal:
Humuspreparatet framställs av kogödsel, som genomgått en preparering i horn från kor. Humuspreparatet får aldrig torka, utan skall förvaras svalt och fuktigt, gärna i en stenkruka med trälock och omgiven av torvströ. En portion är ca 50 gr, en klump stor som ett hönsägg. Utrört i 15–20 liter ljummet vatten räcker det till 1 hektar (10 000 kvm) trädgård. Man använder aldrig mindre än en portion.

Preparater rörs ut i ljummet vatten, helst sjö- eller regnvatten, det viktiga är att vattnet är så lite förorenat som möjligt. Utrörningskärlet kan vara av trä, lergods eller liknande. Utrörningen skall pågå under en timme. Den underlättas genom att rörningsstören hängs upp ovanför kärlet. Preparatet skall användas omedelbart efter utrörningen. Preparatet fördelas jämnt i droppform med rygg- eller traktorspruta och används första gången i samband med jordbearbetning som harvning, kultivering eller fräsning. Preparatet kan med fördel arbetas in i jorden.